Měření výkonu SDK

README.md

RN8209C-SDK

MOKO poskytuje SDK pro měření výkonu založené na čipu RN8209C

Představení poskytnutých souborů

Dodávaná sada SDK obsahuje dvě části, jedna část je ovladač a metoda kalibrace RN8209C, další je metoda kalibrace a aplikace založená na hardwaru a softwaru MOKO.

  1. V adresáři „src“ jsou uloženy soubory .c, v adresáři „include“ jsou uloženy soubory .h. „main.c“ je ukázkový dokument používaný k vysvětlení, jak používat tuto sadu SDK založenou na hardwaru MK114.
  2. Soubor „rn8209c_u.c“ obsahuje ovladač RN8209C a metodu kalibrace.
  3. Soubor „rn8209c_user.c“ obsahuje funkci ovladače portu RN8209C, funkce kalibrace a funkce čtení dat měření energie. Uživatelé hardwaru MK114 mohou realizovat celý vývoj pouze s tímto souborem.
  4. Soubor „rn8209_flash.c“ používaný ke čtení a ukládání kalibračních parametrů MK114.
  5. „cJSON.c“ je soubor formátu JSON během kalibrace.
  6. „Led.c“ je příklad souboru řízení LED.