Effektmåling SDK

README.md

RN8209C-SDK

MOKO leverer strømmålings-SDK baseret på RN8209C-chip

Introduktion af udleverede filer

Det medfølgende SDK indeholder to dele, en del er driveren og kalibreringsmetoden for RN8209C, en anden er kalibrerings- og påføringsmetoden baseret på MOKO hardware og software.

  1. Mappen "src" gemmer .c-filer, mappen "inkluder" gemmer .h-filer. "main.c" er et eksempeldokument, der bruges til at forklare, hvordan man bruger denne SDK baseret på MK114-hardware.
  2. "rn8209c_u.c " fil indeholder RN8209C driver og kalibreringsmetode.
  3. Filen "rn8209c_user.c" indeholder RN8209C-portdriverfunktion, kalibreringsfunktion og aflæsning af energimålingsdatafunktion. MK114 hardwarebrugere kan realisere hele udviklingen med kun denne fil.
  4. "rn8209_flash.c" fil bruges til at læse og gemme kalibreringsparametrene for MK114.
  5. "cJSON.c" er JSON-formatfilen under kalibreringen.
  6. "Led.c" er et eksempel på en fil, der styrer LED'en.