Η μονάδα της σειράς MK04 είναι ένα εξαιρετικά ενσωματωμένο BLE 4.2 μονάδα με λειτουργία NFC, σχεδιάστηκε για υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας στη ζώνη ISM 2,4 GHz. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί με βάση το Nordic Semiconductor nRF52832 radio Transceiver IC, έχει ένα 32 CPU bit ARM Cortex-M4, μνήμη flash και αναλογικά και ψηφιακά περιφερειακά. Το MK04 παρέχει BLE χαμηλής ισχύος και εξαιρετικά χαμηλού κόστους και ιδιόκτητα πρωτόκολλα για εφαρμογές ασύρματης μετάδοσης.

Βασικά χαρακτηριστικά

32 bit ARM Cortextm-M4 @ 16MHz

2.4Πομποδέκτης πολλαπλών πρωτοκόλλων GHz

-96 Ευαισθησία dBm σε λειτουργία χαμηλής ενέργειας Bluetooth

64kB RAM

512kB Flash

5.3 Ρεύμα αιχμής mA στο TX (0 dBm)

5.4 Ρεύμα αιχμής mA σε RX

29 ρυθμιζόμενες ακίδες I/O

Προγραμματιζόμενη περιφερειακή διασύνδεση (PPI)

Κρυπτογράφηση AES HW με EasyDMA

RNG, RTC

και υποστήριξη φύλακα για την προστασία του εσωτερικού κυκλώματος

Έως 3x SPI master/slave με EasyDMA

Έως και 2x συμβατό με I2C 2-Wire master/slave

I2S με EasyDMA

UART (CTS / RTS) με το EasyDMA

3x διαμορφωτής πλάτους παλμών 4 καναλιών (PWM) μονάδες με EasyDMA

Διεπαφή ψηφιακού μικροφώνου (PDM)

5x Χρονοδιακόπτες 32 bit με λειτουργία μετρητή

Αποκωδικοποιητής τετραγώνου (QDEC)

12-κομμάτι, 200 ksps ADC - 8 διαμορφώσιμα κανάλια με προγραμματιζόμενο κέρδος

64 συγκριτής επιπέδου

Διεπαφή κεραίας μονής ακίδας

Ετικέτα NFC-A

Ισχύς Tx -20 προς την +4 dBm σε 4 βήματα dB

Εύρος τάσης τροφοδοσίας : 1.7V έως 3.6V

Διάσταση :25x17x1,0mm

Εφαρμογές

το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙΩΤ)

Οικιακός αυτοματισμός

Δίκτυα αισθητήρων
Αυτοματισμοί κτιρίων
Βιομηχανικός
Λιανεμποριο
Προσωπικά δίκτυα περιοχής

Αισθητήρας υγείας/γυμναστικής και συσκευές παρακολούθησης

Ιατρικές συσκευές
Μπρελόκ και ρολόγια χειρός

Διαδραστικές συσκευές ψυχαγωγίας

Τηλεχειριστήρια
Χειριστήρια παιχνιδιών
Σήματα

Ασύρματοι φορτιστές και συσκευές A4WP

Παιχνίδια με τηλεχειρισμό

Περιφερειακά υπολογιστών και συσκευές εισόδου/εξόδου

Ποντίκι
Πληκτρολόγιο
Επιφάνεια αφής πολλαπλής αφής
Παιχνίδι

Σχετική μονάδα Bluetooth