بایگانی دسته ها: اخبار

شرکتهای اینترنت اشیا 101

شرکتهای اینترنت اشیا 101

جهان در حال تغییر است و به دلیل تأثیر اینترنت اشیا در همه جنبه های زندگی ما ، در حال تغییر است. درست است که هیچ بخش صنعتی روی زمین وجود ندارد…

Mokosmart به فضاهای DNA سیسکو می پیوندد تا موارد استفاده را برای مشتریان گسترش دهد

شنژن, چین - ژانویه, 29هفتم, 2021 – Mokosmart today announced a new product to enable location-based solutions built on the Cisco DNA Spaces platform. Mokosmart is an original IoT manufacturer in

بهینه سازی عملکرد انبار – مورد از Navigine

Our company in cooperation with the manufacturer of intellectual devices MOKOSmart has developed the warehouse tracking system that allows increasing efficiency by 5%!   INFORMATION ABOUT THE COMPANY Region: USA. Sphere

با یک متخصص صحبت کنید