Tehonmittauksen SDK

README.md

RN8209C-SDK

MOKO tarjoaa RN8209C-siruun perustuvan tehonmittauksen SDK:n

Tarjottujen tiedostojen esittely

Mukana toimitettu SDK sisältää kaksi osaa, yksi osa on RN8209C:n ohjain- ja kalibrointimenetelmä, Toinen on MOKO-laitteistoon ja -ohjelmistoon perustuva kalibrointi- ja sovellusmenetelmä.

  1. "src" -hakemisto tallentaa .c-tiedostot, "include"-hakemisto tallentaa .h-tiedostot. Main.c on esimerkkiasiakirja, jota käytetään selittämään, kuinka tätä MK114-laitteistoon perustuvaa SDK:ta käytetään.
  2. "rn8209c_u.c" -tiedosto sisältää RN8209C-ohjaimen ja kalibrointimenetelmän.
  3. Tiedosto "rn8209c_user.c" sisältää RN8209C-portin ohjaintoiminnon, kalibrointitoiminto ja energiamittaustietojen lukeminen. MK114-laitteiston käyttäjät voivat toteuttaa koko kehitystyön vain tällä tiedostolla.
  4. "rn8209_flash.c" -tiedosto, jota käytetään MK114:n kalibrointiparametrien lukemiseen ja tallentamiseen.
  5. "cJSON.c" on JSON-muotoinen tiedosto kalibroinnin aikana.
  6. "Led.c" on esimerkkitiedosto led-ohjauksesta.