היבטים משפטיים של פתרונות טכנולוגיים של Beacon

פתרונות טכנולוגיים של Beacon

בזכות קביעת עמדה מדויקת, ביקון מציעה ללקוחות מידע ושירותים מדויקים בסמארטפון שלהם בנקודת המכירה. אנו מסבירים את הפתרונות הטכנולוגיים של משואות וטכנולוגיית iBeacon…

פורסם בלא מסווג