קטגורית ארכיון: מודולי קישוריות

מה אתה Network / קישוריות מודולים?

Network / קישוריות מודולים זהו אולי מה הייתם חושבים על כמו מודולים RF מסורתיים. מודולים אלו לפעול מודמים טהור כמו בטיפול התקשורת האלחוטית מציעים בקרת יישום ותקשורת באמצעות מראש מוגדר ממשק טורי. מודולים אלו מוסיפים ממשק אלחוטי עבור יישומים חדשים או קיימים שלך, אבל ידרוש ממך […]