Electronica 2018 נוב-2018, מינכן, גרמניה

אנחנו נפגשים לקוחות רבים באירופה שלנו, יש לנו פגישות טובות ולדון על תאגיד נוסף. כמו כן בתערוכה, הרבה מבקרים מגיעים MOKO בות, אנו מציגים על שירות MOKO, פתרון Turnkey מ PCB כדי PCB הרכבה, בנה לבנות תיבה ומוצרי גמר.

בפגישה, אנו מציגים ללקוחות עבור היסטורית MOKO ,הסדנה שלנו, רשימת מכונית, תהליך הרכבת PCB, מערכות QC, עיבוד בדיקה תפקודי ,אישורים במפעל (ISO9001:2018,UL מוסמך). אנחנו רוצים לשרת עם מוצרי אסיפת PCB באיכות גבוהה.

MOKO להתמקד PCB כמות בינונית ו העצרת המצאה ואנחנו גמישים כדי לענות על דרישת הלקוחות שלנו. MOKO לסייע להפחית את פיתוח המוצרים החדשים בזמן עבור לקוחותינו.

תצוגה