מוצרי IoT Gateway

MK103 ESP32 BLE Gateway
MKGW1 BLE WiFi Gateway
LoRaWAN® Gateway מבוסס
MK110 Plug Gateway