תג ארכיון: url eddystone

כתובת אתר Eddystone, SSDP וזה mDNS תמיכת אינטרנט פיזי

כתובת אתר Eddystone, SSDP וזה mDNS תמיכת אינטרנט פיזי

מבוא משואות האינטרנט הפיזי מתאימים לכל מיני תרחישים יישום הדורשים תקשורת בין חפצים יומיומיים לבין סביבתם. עם התפתחות האינטרנט הפיזי מסייע למשתמשים לבצע אופטימלי…