תג ארכיון: טווח LoRa

מהי הטכנולוגיה שמאחורי תדירות לורה

LoRa frequency range

לורה משתמשת CSS (ספקטרום מורח לצרצר) אפנון אשר משתמש בשיטת הפצת תדירות כטכניקת אפנון. מה שנקרא פולסים צרצור נשלחים כסמלים, הגידול או הירידה ב…