תג ארכיון: LoRaWAN שער

היסטוריה של פיתוח לורה התקנים

התקני לורה

לפי הערכות, 70 מיליון מכשירים צפויים להיות מחובר הנתונים באינטרנט וחילופים ידי 2020. ממכונת הקפה כדי בפעמון אל תיבת הגלולה: מחובר…