תג ארכיון: חיישן חניה LoRaWAN

אירועי חניית LoRaWAN החיישן מזהה בזמן אמת

LoRaWAN parking-sensor

הודות לחיישן חנית LoRaWAN, אם מקום חנייה ללא תשלום, או כבושים ניתן לדווח. הדירה, חיישנים מעגליים מחוברים חניות הרצויות. יש…