תג ארכיון: חיישן לחות טמפרטורה של LoRaWAN

חיישן לחות טמפרטורה של LoRaWAN

חיישן לחות טמפרטורה של LoRaWAN

אנו משתמשים בחיישן הלחות של הטמפרטורה LoRaWAN לגילוי כל שינוי בלחות ובטמפרטורה. לאחר מכן הוא מדווח על שינויים אלה בשער LoRaWAN. כך, the LoRaWAN gateway transmits this