Lora Entwécklung Kit
MKL62ST-DT Fotoen

Lora Entwécklung Kit

Lora Entwécklung Kit

Lora Entwécklung KitLora Entwécklung Kit

Lora Entwécklung KitLora Entwécklung Kit

Lora Entwécklung KitLora Entwécklung Kit

Lora Entwécklung KitLora Entwécklung Kit

Alliance_horizontal_member
Lora Entwécklung Kit
Lora Entwécklung Kit

Lora Entwécklung Kit, Lora Entwécklung Kit.

Lora Entwécklung Kit, Lora Entwécklung Kit. Lora Entwécklung Kit, Lora Entwécklung Kit.

D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren. Desweideren, D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren, D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren.

Lora Entwécklung Kit
D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren
Ikon

D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren

Ikon

D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren, ESD, D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren, D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren

Ikon

D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren, D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren

Ikon

D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren

Ikon

D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren

Ikon

D'Benotzer kënnen och verschidde extern Sensoren duerch eng räich Peripherie-Interface verbannen fir séier en LORA®-baséiert Node-Apparat ze designen an ze validéieren

Ikon

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces, Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces, GPIO, ADC, I2C, SPI, Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Ikon

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces, Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces, Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Lora Entwécklung Kit
SPECIFIKATIOUNEN

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Protokoll

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces 4.0

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Max 21 dBm

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

IPEX Interface Antenne

Kierperlech Parameter

Dimensioun

80Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

MCU

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Flash

64KB

Ram

32KB

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

3.7Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

5Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

UART,GPIO,ADC,I2C,SPI,NFC

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces,4Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces,2Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces

Display

Bitt eng Vielfalt vu periphere Interfaces