SDK за мерење на моќноста

README.md

RN8209C-SDK

MOKO обезбедува SDK за мерење на енергија базирана на чип RN8209C

Воведување на обезбедени датотеки

Обезбедениот SDK вклучува два дела, еден дел е драјверот и методот на калибрација на RN8209C, друг е методот на калибрација и примена врз основа на хардверот и софтверот MOKO.

  1. Директориумот „src“ ги складира датотеките .c, директориумот „вклучи“ ги складира датотеките .h. „Main.c“ е примерен документ што се користи за објаснување како да се користи оваа SDK базирана на хардверот MK114.
  2. Датотеката „rn8209c_u.c“ вклучува двигател RN8209C и метод на калибрација.
  3. Датотеката „rn8209c_user.c“ ја вклучува функцијата за двигател на портата RN8209C, функција за калибрација и функција за податоци за мерење на енергија за читање. Корисниците на хардверот MK114 можат да го реализираат целиот развој само со оваа датотека.
  4. Датотека „rn8209_flash.c“ што се користи за читање и зачувување на параметрите за калибрација на MK114.
  5. „cJSON.c“ е датотека со формат JSON за време на калибрацијата.
  6. „Led.c“ е пример-датотека за лед контролирање.