Strømmåler SDK

README.md

RN8209C-SDK

MOKO tilbyr strømmålings-SDK basert på RN8209C-brikke

Introduksjon av leverte filer

Den medfølgende SDK-en inkluderer to deler, en del er driveren og kalibreringsmetoden til RN8209C, en annen er kalibrerings- og påføringsmetoden basert på MOKO maskinvare og programvare.

  1. "src"-katalogen lagrer .c-filer, "inkluder"-katalogen lagrer .h-filer. "main.c" er et eksempeldokument som brukes til å forklare hvordan du bruker denne SDK-en basert på MK114-maskinvare.
  2. "rn8209c_u.c "-filen inkluderer RN8209C-driver og kalibreringsmetode.
  3. "rn8209c_user.c"-filen inkluderer RN8209C-portdriverfunksjon, kalibreringsfunksjon og funksjon for lesing av energimålingsdata. MK114 maskinvarebrukere kan realisere hele utviklingen med bare denne filen.
  4. "rn8209_flash.c" fil som brukes til å lese og lagre kalibreringsparametrene til MK114.
  5. "cJSON.c" er JSON-formatfilen under kalibreringen.
  6. "Led.c" er en eksempelfil for LED-kontroll.