Bluetooth 4.0 Moduł BLE nRF51822

Moduł BLE nRF51822 4.0 Moduł BLE nRF51822. Moduł BLE nRF51822– Moduł BLE nRF51822 4.0 Moduł BLE nRF51822 (Moduł BLE nRF51822) Moduł BLE nRF51822, Moduł BLE nRF51822 32 Moduł BLE nRF51822, Moduł BLE nRF51822. Moduł BLE nRF51822. Moduł BLE nRF51822. Moduł BLE nRF51822 ( Moduł BLE nRF51822 32.768 Moduł BLE nRF51822 )Moduł BLE nRF51822 36 Moduł BLE nRF51822. Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna. Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna, Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna(Czujnik "G)Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna
Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna: Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna (Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna )

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna (Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna): 30m

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna: 2.4GHz

256Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna(Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna) Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna(Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna)

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna: 2.0Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna(Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna) Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna(Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna)

Temperatura robocza: -40℃ ~ 85 ℃

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna: -20 do +4 dBm

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna: Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna (Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna 32.768 Moduł BLE nRF51822)

Interfejsy cyfrowe: Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna, I2C, UART(CTS/RTS)

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna(Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna)

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna

8/9/10bit ADC- Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna

Moduł można zamontować za pomocą kołków nagłówka w celu ponownego wykorzystania w fazie rozwoju i prototypowania oraz SMD, aby produkcja była najbardziej opłacalna (QDEC)

Szyfrowanie sprzętowe AES

Szyfrowanie sprzętowe AES (RTC)

Antena: Szyfrowanie sprzętowe AES

Szyfrowanie sprzętowe AES

Aplikacje

Szyfrowanie sprzętowe AES

Szyfrowanie sprzętowe AES
Szyfrowanie sprzętowe AES
Szyfrowanie sprzętowe AES

Szyfrowanie sprzętowe AES

Zdalne sterowanie
3Szyfrowanie sprzętowe AES
Szyfrowanie sprzętowe AES

Szyfrowanie sprzętowe AES

Szyfrowanie sprzętowe AES
Szyfrowanie sprzętowe AES
Szyfrowanie sprzętowe AES + Szyfrowanie sprzętowe AES

Szyfrowanie sprzętowe AES

Sygnalizatory

Bramka Bluetooth

Lokalizacja wewnętrzna

Szyfrowanie sprzętowe AES