Zestaw SDK do pomiaru mocy

README.md

RN8209C-SDK

MOKO dostarcza SDK do pomiaru mocy oparte na chipie RN8209C

Wprowadzenie dostarczonych plików

Dostarczony pakiet SDK składa się z dwóch części, jedna część to sterownik i metoda kalibracji RN8209C, innym jest metoda kalibracji i aplikacji oparta na sprzęcie i oprogramowaniu MOKO.

  1. Katalog „src” przechowuje pliki .c, katalog „include” przechowuje pliki .h. „main.c” to przykładowy dokument używany do wyjaśnienia, jak korzystać z tego SDK opartego na sprzęcie MK114.
  2. Plik „rn8209c_u.c” zawiera sterownik RN8209C i metodę kalibracji.
  3. Plik „rn8209c_user.c” zawiera funkcję sterownika portu RN8209C, funkcja kalibracji i funkcja odczytu danych pomiaru energii,. Użytkownicy sprzętu MK114 mogą realizować cały rozwój za pomocą tylko tego pliku.
  4. Plik „rn8209_flash.c” służący do odczytu i zapisu parametrów kalibracji MK114.
  5. „cJSON.c” to plik w formacie JSON podczas kalibracji.
  6. „Led.c” to przykładowy plik sterowania led.