Wtyczka Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami z dowolnego miejsca za pomocą smartfona

Główne funkcje wtyczki WiFi

Wbudowany moduł ESP32 i standardowe oprogramowanie układowe MOKO

Za pomocą przycisku wejdź i poruszaj się po wbudowanym menu

Przełącznik czasowy

Aktualizacja oprogramowania bezprzewodowo (OTA)

Zdalne włączanie/wyłączanie zasilania urządzenia w aplikacji!

Obsługuje wiele serwerów MQTT i może łączyć się z serwerem w chmurze lub serwerem lokalnym

Rejestruje godzinowe/dzienne/miesięczne zużycie energii

Supports Android & IOS APP SDK for APP developing

Zabezpieczenie przed przeciążeniem pozwala na wyłączenie podłączonych urządzeń

Darmowy zestaw SDK i schematy do tworzenia oprogramowania układowego

Wielokolorowy pierścień LED służący do wskazywania stanu urządzenia i zużycia

Obsługuje niestandardowy sprzęt z Zigbee, Fala Z, Bluetooth i inny typ bezprzewodowy

Zastosowania wtyczki WiFi