Súprava SDK na meranie výkonu

README.md

RN8209C-SDK

MOKO poskytuje SDK na meranie výkonu na základe čipu RN8209C

Predstavenie poskytnutých súborov

Dodávaná súprava SDK obsahuje dve časti, jedna časť je ovládač a metóda kalibrácie RN8209C, ďalšou je metóda kalibrácie a aplikácie založená na hardvéri a softvéri MOKO.

  1. V adresári „src“ sú uložené súbory .c, v adresári „include“ sú uložené súbory .h. „main.c“ je príklad dokumentu, ktorý sa používa na vysvetlenie, ako používať túto súpravu SDK založenú na hardvéri MK114.
  2. Súbor „rn8209c_u.c“ obsahuje ovládač RN8209C a metódu kalibrácie.
  3. Súbor „rn8209c_user.c“ obsahuje funkciu ovládača portu RN8209C, kalibračná funkcia a funkcia čítania údajov merania energie. Používatelia hardvéru MK114 môžu realizovať celý vývoj iba s týmto súborom.
  4. Súbor „rn8209_flash.c“ používaný na čítanie a uloženie kalibračných parametrov MK114.
  5. „cJSON.c“ je súbor formátu JSON počas kalibrácie.
  6. „Led.c“ je príklad súboru ovládania LED.