Sử dụng hiệu quả mô-đun Bluetooth

Sử dụng hiệu quả mô-đun Bluetooth

Hầu hết các kỹ sư thường gặp khó khăn trong khi xử lý kết nối các dự án của họ, Tuy nhiên, một mô-đun Bluetooth có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Vì thế, các chuyên gia tự động hóa và những người đam mê IoT muốn…

Công nghệ Beacon IoT là gì

Công nghệ Beacon IoT là gì

Công nghệ đèn hiệu IoT có nghĩa đen là đèn hiệu vô tuyến, tương tự như ánh sáng của một ngọn hải đăng. Theo nghĩa gốc, nó là một đài phát thanh di động hoặc cố định được sử dụng trong…

Theo dõi Beacon mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào?

Theo dõi Beacon mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào?

Theo dõi đèn hiệu Bluetooth đã trở thành một trong những cách tiếp thị hiệu quả nhất. Bạn đang ở đây vì bạn đã nghe nói về công nghệ này. Beacons dễ triển khai, hiệu quả chi phí,…

Các khía cạnh pháp lý của các giải pháp công nghệ Beacon

Giải pháp công nghệ Beacon

Nhờ xác định vị trí chính xác, Beacon cung cấp cho khách hàng thông tin và dịch vụ chính xác trên điện thoại thông minh của họ tại điểm bán hàng. Chúng tôi giải thích các giải pháp công nghệ đèn hiệu và công nghệ iBeacon cho…