Công nghệ Beacon IoT là gì

Công nghệ Beacon IoT là gì

Công nghệ đèn hiệu IoT có nghĩa đen là đèn hiệu vô tuyến, tương tự như ánh sáng của một ngọn hải đăng. Theo nghĩa gốc, nó là một đài phát thanh di động hoặc cố định được sử dụng trong…

Theo dõi Beacon mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào?

Theo dõi Beacon mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào?

Bluetooth beacon tracking has become one of the most effective ways of marketing. You are here because you have already heard about this technology. Beacons are easy to deploy, hiệu quả chi phí,…

Các khía cạnh pháp lý của các giải pháp công nghệ Beacon

Giải pháp công nghệ Beacon

Thanks to precise position determination, Beacon offers customers precise information and services on their smartphone at the point of sale. Chúng tôi giải thích các giải pháp công nghệ đèn hiệu và công nghệ iBeacon cho…

Cảm biến đỗ xe LoRaWAN phát hiện các sự kiện trong thời gian thực

Cảm biến đỗ xe LoRaWAN

Nhờ vào cảm biến đỗ xe LoRaWAN, một chỗ đậu xe là miễn phí hoặc chiếm đóng có thể được báo cáo. Căn hộ, cảm biến tròn được gắn vào chỗ đỗ xe mong muốn. Có…