Công nghệ Beacon – Làm thế nào Họ làm việc và cách chúng có thể được sử dụng

How beacon technology Work And How They Can Be Used

Trận chiến của các nghệ Beacon: Google tiếp tục làm việc trên bao gồm tất cả mạng và bây giờ đã giới thiệu một tương đương với iBeacon của Apple. Mở định dạng ngọn hải đăng Eddystone cung cấp một loạt…

Kỹ thuật làm việc của nghệ LoRaWAN

Kỹ thuật làm việc của nghệ LoRaWAN

Làm thế nào LoRaWAN Công nghệ làm việc với topo sao của nó và thực hiện khéo léo công nghệ truyền dẫn tín hiệu, công nghệ LoRaWAN được thiết kế đặc biệt cho hiệu quả năng lượng và kết nối mạng an toàn của các thiết bị trong mạng Internet…

URL Eddystone, SSDP Và mDNS Hỗ trợ Physical Web

URL Eddystone, SSDP Và mDNS Hỗ trợ Physical Web

Giới thiệu về vật lý Web Beacons là thích hợp cho tất cả các loại kịch bản ứng dụng đòi hỏi phải có thông tin liên lạc giữa các đối tượng hàng ngày và môi trường xung quanh. Web vật lý giúp người dùng thực hiện tối ưu…

Beacon Công nghệ bán lẻ- Cơ hội và rủi ro

Beacon Công nghệ bán lẻ- Cơ hội và rủi ro

Trong những năm gần đây, công nghệ đèn hiệu và các dịch vụ liên quan “Cách tiếp cận khách hàng dựa trên địa điểm” cho đại siêu thị đã được thổi phồng. Tuy nhiên, trong hai năm qua, bán lẻ công nghệ đèn hiệu đã được khá….

LoRaWAN: Một trong những IOT Technologies Hầu hết Thú vị nhất trên thị trường!

One Of the Most Interesting-IoT-Technologies On The Market

Nếu bạn đang làm việc với các thiết bị nối mạng, bạn có thể đã nghe nói về LoRaWAN cùng một lúc này hay cách khác. Nó là một giao thức mạng tầm xa. Nó cho phép các mạng của sự vật…

LoRaWAN IOT Dùng Trong satallite

LoRaWAN IOT Dùng Trong satallite

LoRaWAN IOT là sự phát triển mới nhất trong LPWAN (Năng lượng thấp, Mạng diện rộng) công nghệ. Nó được thiết kế đặc biệt để kết nối các thiết bị hoạt động bằng pin với internet là toàn cầu, khu vực, hoặc mạng quốc gia. Điều này…