Thiết kế Điện tử

Về thiết kế PCB, chúng tôi sẽ chuyển sang thiết kế điện tử một bước nữa!.

Thiết kế Điện tử và Sản xuất Điện tử

Sản xuất điện tử

CHẾ TẠO, KIỂM TRA & KIỂM TRA
Trong toàn bộ quá trình sản xuất, chúng tôi thực hiện nhiều bài kiểm tra trên các cụm điện tử của bạn ngay sau khi PCBA của bạn ra khỏi dòng SMT nhưng trước khi chúng được lắp ráp vào các thùng máy. Sau đó, ở cuối dây chuyền sản xuất, chúng tôi kiểm tra chức năng.

Hội điện tử

Chúng tôi có đầy đủ các thiết bị định vị linh kiện điện tử, thiết bị hàn, và các thiết bị lắp ráp điện tử chuyên dụng..

lắp ráp điện tử