Category Archives: LoRaWAN Solution

LoRaWAN Nhiệt độ Độ ẩm Sensor

LoRaWAN Nhiệt độ Độ ẩm Sensor

Chúng tôi sử dụng cảm biến độ ẩm nhiệt độ LoRaWAN để phát hiện bất kỳ thay đổi trong độ ẩm và nhiệt độ. Sau đó nó sẽ báo cáo những thay đổi đối với LoRaWAN cửa ngõ. Vì thế, các LoRaWAN cổng truyền này…

Kỹ thuật làm việc của nghệ LoRaWAN

Kỹ thuật làm việc của nghệ LoRaWAN

Làm thế nào LoRaWAN Công nghệ làm việc với topo sao của nó và thực hiện khéo léo công nghệ truyền dẫn tín hiệu, công nghệ LoRaWAN được thiết kế đặc biệt cho hiệu quả năng lượng và kết nối mạng an toàn của các thiết bị trong mạng Internet…

LoRaWAN: Một trong những IOT Technologies Hầu hết Thú vị nhất trên thị trường!

LoRaWAN: Một trong những IOT Technologies Hầu hết Thú vị nhất trên thị trường

Nếu bạn đang làm việc với các thiết bị nối mạng, bạn có thể đã nghe nói về LoRaWAN cùng một lúc này hay cách khác. Nó là một giao thức mạng tầm xa. Nó cho phép các mạng của sự vật…

LoRaWAN IOT Dùng Trong satallite

LoRaWAN IOT Dùng Trong satallite

LoRaWAN IOT là sự phát triển mới nhất trong LPWAN (Năng lượng thấp, Mạng diện rộng) công nghệ. Nó được thiết kế đặc biệt để kết nối các thiết bị hoạt động bằng pin với internet là toàn cầu, khu vực, hoặc mạng quốc gia. Điều này…