Lưu trữ chuyên mục: Tin tức

Mokosmart tham gia Cisco DNA Spaces để mở rộng các trường hợp sử dụng cho khách hàng

Thâm Quyến, Trung Quốc - tháng 1, 29thứ tự, 2021 - Mokosmart hôm nay đã công bố một sản phẩm mới cho phép các giải pháp dựa trên vị trí được xây dựng trên nền tảng Cisco DNA Spaces. Mokosmart là một nhà sản xuất IoT ban đầu trong…

Nói chuyện với chuyên gia