Lưu trữ chuyên mục: Tin tức

Các công ty IoT 101

Các công ty IoT 101

Thế giới đang thay đổi và sẽ tiếp tục phát triển như vậy vì sức ảnh hưởng của Internet vạn vật đối với mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. There’s no industrial sector on earth right

Mokosmart tham gia Cisco DNA Spaces để mở rộng các trường hợp sử dụng cho khách hàng

Thâm Quyến, Trung Quốc - tháng 1, 29thứ tự, 2021 - Mokosmart hôm nay đã công bố một sản phẩm mới cho phép các giải pháp dựa trên vị trí được xây dựng trên nền tảng Cisco DNA Spaces. Mokosmart là một nhà sản xuất IoT ban đầu trong…

Tối ưu hóa Hiệu suất Kho – Trường hợp từ Navigine

Công ty chúng tôi hợp tác với nhà sản xuất thiết bị trí tuệ MOKOSmart đã phát triển hệ thống theo dõi kho hàng cho phép tăng hiệu quả bằng cách 5%!   THÔNG TIN VỀ CÔNG TY Khu vực: Hoa Kỳ. Quả cầu…

Nói chuyện với chuyên gia