NÀY 2019

CES chương trình
mơ hồ, Hoa Kỳ
Không có gian hàng:35761 36 Mét vuông
2019 Jan 8-11th

CES chương trình là triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới và sự kiện ngành công nghiệp công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Đối với Fitpolo, CES là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu sản phẩm cho người mua trên toàn thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua triển lãm này, chúng tôi sẽ có thể phải đối mặt với các khách hàng lớn hơn và có một sự hiểu biết trực quan hơn thông tin thị trường và nhu cầu thị trường.

Trong triển lãm, sản phẩm của chúng tôi thu hút được mua nhiều công ty nổi tiếng thế giới để cung cấp danh thiếp và để hiểu thông tin sản phẩm.

Cuộc triển lãm có một nhận lớn, trong đó có một tác động sâu sắc đến hướng phát triển sản phẩm trong tương lai của chúng tôi.

Trưng bày