Điều phối – Reimagine Dịch vụ Vận chuyển Bệnh nhân Trong Bệnh viện

Một giải pháp điều động việc làm thông minh mang lại hiệu quả và thúc đẩy sự hài lòng

Một trong những công việc đòi hỏi thể chất cao nhất trong bệnh viện là dịch vụ vận chuyển bệnh nhân. Mỗi ngày có vô số bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện bởi một đội khuân vác. Ngay cả với ý định tốt nhất để thực hiện tốt công việc, hoạt động này thiếu hiệu quả. Công việc đôi khi được ghi lại thủ công trên giấy tờ. Công việc được điều động một cách ngẫu nhiên và chậm chạp. Công việc không thể theo dõi. Bệnh nhân đợi lâu mới có nhân viên khuân vác đến. Thống kê cho thấy đây là một trong ba lý do hàng đầu làm giảm sự hài lòng của bệnh nhân.

Nó cần một bản nâng cấp lớn để sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy tư duy tinh gọn và giảm lãng phí. Để giải quyết tốt nhất những điểm đau này, chúng tôi tạo ra một giải pháp cung cấp trải nghiệm giống như Grab cho người yêu cầu, khuân vác và bệnh nhân.

Làm cho mọi thứ trở nên kỹ thuật số

Xử lý thủ công thao tác này là một công việc đòi hỏi. Từ việc chấp nhận yêu cầu qua các cuộc gọi điện thoại, ghi công việc trong một bảng tính, nhớ những công việc đang chờ đợi, giải pháp của chúng tôi số hóa tất cả thông qua ứng dụng web và ứng dụng Android để hợp lý hóa quy trình tổng thể.

Tối ưu hóa với dữ liệu thời gian thực

Công cụ điều phối của chúng tôi biết mọi thứ đang chạy trong hệ thống như trạng thái công việc, xếp hàng, traffific, bao gồm cả vị trí của nhân viên. Kiến thức này được sử dụng để tối ưu hóa kịch bản tốt nhất cho đội khuân vác bằng cách điều động công việc cho nhân viên phù hợp nhất dựa trên vị trí hiện tại của anh ta, khối lượng công việc, và kỹ năng.

Tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có

Để triển khai nhanh chóng và tiết kiệm, giải pháp của chúng tôi có thể hoạt động liền mạch với cơ sở hạ tầng Wififi hiện có của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhưng nó cũng làm giảm các mối đe dọa bảo mật CNTT và duy trì khả năng quản lý.

Chuẩn bị cho Tương lai

Giải pháp của chúng tôi được thiết kế để làm việc với người dịch, sứ giả, người giúp việc, và kỹ thuật viên; những người có công việc là cung cấp dịch vụ tại chỗ. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi nhóm đều có được công cụ phù hợp để cải thiện hiệu suất công việc của họ, và được thưởng công bằng.

 

Những đặc điểm chính


Yêu cầu kỹ thuật số

Tạo yêu cầu dịch vụ qua ứng dụng web. Theo dõi trạng thái của cả yêu cầu đến và yêu cầu đi trong thời gian thực.

Tình trạng nhân viên

Theo dõi ai đang làm nhiệm vụ cho công việc nào, sẵn sàng cho một công việc mới, hoặc ngoại tuyến trong thời gian thực để giúp người giám sát quản lý khối lượng công việc hiệu quả.

Quy trình làm việc

Theo dõi các nhiệm vụ qua Web. Thông báo khi có nhân viên khuân vác đón và đưa bệnh nhân đến điểm đến.

Hiệu suất của nhân viên

Phân tích thời gian dành cho mỗi bước cho một nhiệm vụ của nhân viên khuân vác và ghi lại để có quá trình đánh giá nhân viên tốt hơn.

Ứng dụng di động

Nhận một yêu cầu công việc, Chấp nhận, từ chối và thực hiện nó thông qua ứng dụng di động, cũng cập nhật vị trí của nhân viên trong thời gian thực.

Tự động chuyển nhượng

Phân công nhiệm vụ một cách thích hợp thông qua ứng dụng di động bằng cách xem xét vị trí hiện tại và sự sẵn sàng của người khuân vác.

Công việc lịch sử

Truy cập toàn bộ lịch sử nhiệm vụ của mỗi người khuân vác hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng thông qua công việc / trang profifile porter và các báo cáo.

Thông tin chi tiết về hoạt động

Theo dõi tình trạng tổng thể của hoạt động dưới dạng phân tích, chẳng hạn như thời lượng công việc trung bình trong tuần này và hơn thế nữa.

 

Nói chuyện với chuyên gia