Electronica 2018 Nov-2018, Munich, nước Đức

Chúng tôi đáp ứng nhiều khách hàng châu Âu của chúng tôi, Chúng tôi có cuộc họp tốt và thảo luận về công ty hơn nữa. Cũng trong triển lãm, rất nhiều du khách đến Moko Booth, chúng tôi giới thiệu về dịch vụ Moko, giải pháp chìa khóa trao tay từ PCB PCB hội, Box xây dựng và các sản phẩm cuối cùng xây dựng.

Trong buổi làm việc, chúng tôi giới thiệu khách hàng cho lịch sử Moko ,hội thảo của chúng tôi, danh sách máy, và quá trình PCB hội, hệ thống QC, chế biến thử nghiệm chức năng ,chứng nhận nhà máy (ISO 9001:2018,UL chứng nhận). Chúng tôi muốn phục vụ với các sản phẩm PCB hội chất lượng cao.

Moko tập trung vào PCB số lượng vừa và chế tạo hội và chúng tôi linh hoạt để đáp ứng nhu cầu khách hàng của chúng tôi. Moko giúp đỡ để giảm các sản phẩm mới phát triển thời gian cho khách hàng của chúng tôi.

Trưng bày