electronica ẤN ĐỘ,Bangalore,2017

thời gian triển lãm: tháng tư 10-12, 2017
Hội họp: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bangalore (Biếc)
người tổ chức:Messe München International
Triển lãm Thời gian:Tháng Chín 21-23, 2017

electronica ẤN ĐỘ, là một cuộc triển lãm chi nhánh của Hiện Munich International Đồ điện tử ở Ấn Độ. Nó đã được tổ chức thành công ở Ấn Độ cho 11 phiên.

Khi nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục phát triển, nhu cầu của mình cho các thành phần điện tử là growing.And,Triển lãm này cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi hiển thị dịch vụ của chúng tôi.

Trưng bày