Hội nghị Hồng Kông & Trung tâm Triển lãm (HKCEC)

NGÀY: 2016/10/13 – 2016/10/16
Vị trí & Chi tiết về Hội nghị Hồng Kông & Trung tâm Triển lãm (HKCEC)
ĐỊA CHỈ ĐỊA ĐIỂM: 1 Expo ổ, Wanchai, Hồng Kông, S.A.R.
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC)
CITY: Hồng Kông
CÔNG NGHIỆP: Thiết bị điện tử & Electricals

Hồng Kông gần Thâm Quyến, Moko nằm ở Thâm Quyến, vì vậy chúng tôi tham gia vào triển lãm liên quan mỗi năm. Vì vậy, chúng ta có thể có được nhiều cơ hội tiềm năng cho sự hợp tác với khách hàng tiềm năng. Và có nhiều cơ hội để thúc đẩy của công ty ODM và OEM thương hiệu.

Trưng bày