Một ngươi phụ nư, mắc bệnh Alzheimer

Một ngươi phụ nư, đau khổ vì bệnh Alzheimer, đi trong một hành lang vào tháng ba 18, 2011 trong một nhà nghỉ hưu ở Angervilliers, miền đông nước Pháp. ẢNH AFP / SEBASTIEN BOZON (Tín dụng hình ảnh nên đọc SEBASTIEN BOZON / AFP / Getty Images)

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.