Trình theo dõi LoRaWAN: Tracking Your Asset and Target Person Anywhere

Tại sao chọn Trình theo dõi LoRaWAN của chúng tôi?

Phạm vi rộng

LoRaWAN Tracker có thể bao phủ tới 60km trong môi trường nông thôn hoặc khó tiếp cận hơn, chẳng hạn như các thành phố đông đúc hoặc trong nhà.

Pin tốt

Trình theo dõi LoRaWAN tiêu thụ ít năng lượng hơn các thiết bị IoT khác, vì vậy thời lượng pin của nó dài hơn nhiều.

Băng tần trái phép

Hệ thống LoRaWAN hoạt động trên tần số không được cấp phép, vì vậy nó không yêu cầu phí cấp phép như trên các băng tần di động được cấp phép.

Băng thông thấp

Mạng LoRaWAN hoạt động ở băng thông rất thấp, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các công nghệ IoT tốc độ dữ liệu thấp.

Dễ triển khai

Hệ thống LoRaWAN tương đối đơn giản, dễ triển khai và thiết lập.

Tiết kiệm chi phí

Thông số kỹ thuật LoRaWAN cung cấp kết nối thấp hơn và loại bỏ chi phí thay thế pin.

LoRaWAN Tracker Applications