LoRaWAN Truy tìm liên hệ-P2

LoRaWAN Truy tìm liên hệ-P2

Bệnh viện

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.