Tầm nhìn & Sứ mệnh của chúng tôi

Tầm nhìn của MOKO

Chúng tôi cố gắng trở thành một công ty bền vững.

Sứ mệnh của MOKO
Sứ mệnh& Vission-icon-1
Dành cho khách hàng

Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lớp

Sứ mệnh& Vission-icon-2
Dành cho người được thuê

Tạo không khí làm việc hài hòa và tôn trọng

Sứ mệnh& Vission-icon-3
Đối với các đối tác kinh doanh

Cung cấp một cách công bằng và hợp lý, nền tảng hợp tác tương hỗ và cùng có lợi

Đối với các cổ đông

Làm cho vốn đầu tư của họ có lợi tức cao hơn một cách hợp lý so với lợi tức xã hội trung bình

Giá trị cốt lõi của MOKO:

Benfen:

 1. Cô lập các lực lượng bên ngoài và, dưới một trạng thái bình thường của tâm trí, nắm bắt phương hướng hợp lý mà chúng ta nên đi.
 2. Benfen điều chỉnh thái độ hợp tác của chúng tôi- không lợi dụng người khác
 3. Phân tích bản thân trước khi có vấn đề.

Thanh Liêm:

 1. Chân thành là yêu cầu tối thiểu.
 2. Chúng tôi cung cấp những gì chúng tôi hứa, và chúng tôi hứa những gì chúng tôi cung cấp ngay cả khi chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.
 3. Trung thành với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Làm việc theo nhóm:

 1. Nếu không có sự thành công của nhóm, không có thành công cá nhân.
 2. Chúng tôi minh bạch và nhất quán trong các quyết định và hành động của mình. Và chúng ta ,như một nhóm hợp tác, lấy tầm nhìn chung làm mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi.
 3. Phương pháp tiếp cận "Mọi người đến trước", chúng tôi rất tôn trọng ý tưởng và tính xác thực của mọi nhân viên. Chúng tôi tin rằng nhân viên và doanh nghiệp cùng nhau phát triển là trách nhiệm và niềm tự hào của chúng tôi.

Chất lượng:

 1. Tiến bộ là liều thuốc hàng ngày của chúng ta, giữ chất lượng tiêu chuẩn cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại sự hài lòng cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
 2. Chất lượng đến từ thiết kế. Đó là một dự án có hệ thống mà mọi người đều quan tâm.
 3. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đó không chỉ là giá trị của chúng tôi, mà còn là phẩm giá của chúng ta.

Hướng đến khách hàng:

 1. Thiết kế sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo quan điểm của khách hàng, và tránh làm những việc mà khách hàng có vẻ thích.
 2. Nghiên cứu đầy đủ nhu cầu của khách hàng, đó là điểm xuất phát ban đầu của tất cả các hoạt động của công ty.
 3. Tuân thủ nguyên tắc định hướng khách hàng trong doanh nghiệp.

Định hướng kết quả:

 1. Mục đích là động lực của chúng tôi, có định hướng mục tiêu để đạt được những mục tiêu nhất định, điều đó có ý nghĩa đối với doanh nghiệp.
 2. Chủ động đảm nhận trách nhiệm.
 3. Thiết lập mục tiêu có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, sau đó suy nghĩ ngược lại các điều kiện và các bước tương ứng mà chúng ta phải có để đạt được mục tiêu.
 4. Tuân thủ nghiêm ngặt các giá trị được chia sẻ để đạt được mục tiêu nhất định.