Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Nhà Máy MOKO Trong Niềm Phấn Khởi Và Niềm Vui

Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Nhà Máy MOKO Trong Niềm Phấn Khởi Và Niềm Vui
Celebrating MOKO Factory's 10th Anniversary with Excitement and Joy

MOKO gần đây đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Nhà máy MOKO thật phong cách, và kết quả thật ấn tượng. Sự kiện dành cho tất cả nhân viên từ nhà máy MOKO, văn phòng Thâm Quyến, and the Wuhan R&D office, creating an opportunity for everyone to participate and celebrate together.

How we celebrated?

  • Sports tournament
  • Variety show
  • Employee awards + lottery
  • Dinner party

The highlight of the event was the sports tournament, where employees used their skills to play tug-of-war, bead stepping, dragon boating, drumming, ping pong, badminton, and basketball. This competition helped to unlock hidden potential and build teamwork among employees.

Following the completion of the sports tournament, all employees enjoyed an incredible variety show that surpassed the expectations of many. Amazing dancers, flute players, singers, comedians, and other performers showcased their talents, creating a memorable event.

The event concluded with awarding of three-year, five-year, and ten-year tenure awards to employees. Cũng thế, employees participated in an exciting lottery, which had everyone on the edge of their seats. The anniversary celebration ended with a dinner party where employees toasted the company’s future success.

The success of MOKO Factory is attributed to the joint efforts of all employees, with the company’s spirit of unity and indomitable struggle. In the coming days, we will continue to uphold theinnovation, pragmatic, unity, forging aheadspirit and strive to offer better products and services while maintaining social responsibility. MOKO values its employees and is committed to providing a productive working environment.

phát tín hiệu radio mà một thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác như điện thoại thông minh có thể phát hiện khi ở gần Bluetooth Beacon

The MOKO Factory’s 10th Anniversary celebration was truly fantastic. It brought together all employees, fostered teamwork, and created a fun and memorable experience for all. MOKO has shown, once again, that it is a company that values and appreciates its employees. We eagerly anticipate the next event!

 

Được viết bởi --
Phoebe trẻ
Phoebe trẻ
Phoebe là người sáng tạo nội dung, chịu trách nhiệm chỉnh sửa nội dung trang web MOKOSMART và quản lý phương tiện truyền thông xã hội. Tốt nghiệp MIT, cô ấy làm kỹ sư sản phẩm và kỹ sư bán hàng cho 3 năm trong một công ty kỹ thuật, đã đặt nền móng cho kiến ​​thức chuyên môn trong ngành của cô ấy. Một lát sau, cô ấy làm biên tập viên cho một cộng tác viên tin tức nổi tiếng ở Trung Quốc cho 2 năm, thiết kế trang báo và đưa tin cộng đồng. Cô ấy có khả năng nghiên cứu mạnh mẽ và biết cách làm cho bài viết của mình dễ đọc hơn. Cô chủ yếu viết phần tin tức công ty và bổ sung các nội dung khác trên website.
Phoebe trẻ
Phoebe trẻ
Phoebe là người sáng tạo nội dung, chịu trách nhiệm chỉnh sửa nội dung trang web MOKOSMART và quản lý phương tiện truyền thông xã hội. Tốt nghiệp MIT, cô ấy làm kỹ sư sản phẩm và kỹ sư bán hàng cho 3 năm trong một công ty kỹ thuật, đã đặt nền móng cho kiến ​​thức chuyên môn trong ngành của cô ấy. Một lát sau, cô ấy làm biên tập viên cho một cộng tác viên tin tức nổi tiếng ở Trung Quốc cho 2 năm, thiết kế trang báo và đưa tin cộng đồng. Cô ấy có khả năng nghiên cứu mạnh mẽ và biết cách làm cho bài viết của mình dễ đọc hơn. Cô chủ yếu viết phần tin tức công ty và bổ sung các nội dung khác trên website.
Chia sẻ bài đăng này