H4-P5202DH1 Beacon

Nhiệt độ & Cảm biến độ ẩm Beacon

  • IP66 Waterproof without external sensor
  • Lên đến 4000 historical data can be stored
  • 3-cảm biến gia tốc trục với kích hoạt chuyển động.
  • Button with SOS Trigger function
  • SHT30 T&H sensor(0℃~65℃/10%~65%) with trigger function.
  • Longer life time with 2*AAA lithium batteries
  • iBeacon & Eddystone (UID, URL, TLM) và cảm biến lần lượt.
  • All the parameters can be modified via MokobeaconX Pro
Biểu tượng thương hiệu MOKOSmart Beacon
Đặc trưng

Thiết bị quảng cáo

Hỗ trợ BLE5.0

Chipset tiêu thụ năng lượng cực thấp NRF52 Serise

6 Slots có thể được cấu hình

Nút hỗ trợ kích hoạt và kích hoạt chuyển động

Chương trình cơ sở được cập nhật qua DFU

Giá trị G, tốc độ lấy mẫu và độ nhạy của cảm biến gia tốc 3 trục có thể được cấu hình

Có thể tùy chỉnh để tăng NFC để đánh thức bluetooth (Moq:1000chiếc)

Logo và dây đeo màu sắc có thể tùy chỉnh (200 đơn vị)

Được cung cấp với cấu hình của riêng bạn (Moq 100 các đơn vị)

100% Thông số cấu hình thông qua ứng dụng MokobeaconX Pro (Android và iOS)

Temperature and humidity function can be selected one of it any time

Thông số
MOKOSmart H4 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

H4 Beacon Display