Theo dõi thể hình

Theo dõi tập thể dục

H701

Heart rate monitor

Running monitor
Tìm hiểu thêm

Theo dõi tập thể dục

H705

Sleep monitoring

Heart rate monitoring
Tìm hiểu thêm

Theo dõi tập thể dục

H707

0.96 inch TFT LCD screen

CPU chip: NRF52832
Tìm hiểu thêm

Theo dõi tập thể dục

H706

1.33 inch TFT screen

3-axis gravity sensor
Tìm hiểu thêm
Smart Plug & Smart Switch

Cắm thông minh

MK100

IEEE 802.11b/g/n Protocol

RoHS, FCC, ĐIỀU NÀY, UL
Tìm hiểu thêm

Smart Swicth

WS001

Switch type:EU(1/2/3 gang)

CE/RoHS
Tìm hiểu thêm

Cắm thông minh

MK102

Input Voltage:100-240V AC 50/60Hz

CE/ETL/FCC/RoHS
Tìm hiểu thêm

Smart Swicth

WS001

Switch type:US(1/2/3 gang)

CE/RoHS
Tìm hiểu thêm

Cắm thông minh

MK112

Input Voltage:100-240V AC 50/60Hz

CE/ETL/FCC/RoHS
Tìm hiểu thêm

Cắm thông minh

MK114

Input Voltage:100-240V AC 50/60Hz

CE/ETL/FCC/RoHS
Tìm hiểu thêm
LoRaWAN®-Based Products

LoRaWAN®-Based Probe

LW003-B

Based on LoRaWAN®-Based Protocol

Built in NRF52832 Bluetooth chip
Tìm hiểu thêm

LoRaWAN®-Based Gateway

MKGW2-LW

Based on LoRaWAN®-Based Protocol

Easy for install
Tìm hiểu thêm

Trình theo dõi GPS dựa trên LoRaWAN®

LW001-BG

Based on LoRaWAN®-Based Protocol

Max. 5-year standby time
Tìm hiểu thêm

LoRaWAN®-Based Button

LW004-PB

Based on LoRaWAN®-Based Protocol

Low battery indicator
Tìm hiểu thêm

LoRaWAN®-Based T&H Sensor

LW002-TH

Based on LoRaWAN®-Based Protocol

10 years plus longevity
Tìm hiểu thêm

LoRaWAN®-Based Module

MKL62BA

Based on LoRaWAN®-Based Protocol

Support NFC function
Tìm hiểu thêm
Mô-đun Bluetooth

Mô-đun BLE

HZX-51822-16M04

Communication distance (open outdoor@1M data rate): 30m

8/9/10bit ADC- configurable
Tìm hiểu thêm

Mô-đun BLE

MK02 series

32 bits ARM Cortextm-M4 @ 16MHz

512kB Flash
Tìm hiểu thêm

Mô-đun BLE

MK10 series

Bluetooth 5, IEEE 802.15.4, 2.4 Thu phát GHz

Ký ức: 1MB flash / 256RAM KB
Tìm hiểu thêm

Mô-đun BLE

MK04 series

32 bits ARM Cortextm-M4 @ 16MHz

64kB RAM
Tìm hiểu thêm