Đồng hồ thông minh H709_11

Đồng hồ thông minh H709_11
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.