thẻ ghi lưu trữ: táo iBeacon

Apple Công nghệ iBeacon: The Big Thing của The Little Things

Apple Công nghệ iBeacon: The Big Thing của The Little Things

Trong mùa hè 2013, của Apple trưởng phần mềm Craig Federighi đưa ra vị trí trong các tòa nhà dựa trên công nghệ không dây Bluetooth năng lượng thấp với phần trình bày của hệ điều hành di động…