thẻ ghi lưu trữ: thiết bị Beacon

Các khía cạnh kỹ thuật của các thiết bị Beacon

thiết bị Beacon

Beacons là máy phát Bluetooth nhỏ có thể được gắn vào kệ, các sản phẩm, dấu hiệu, cửa, Vân vân., ví dụ. Các máy phát nhỏ có thể giao tiếp với điện thoại thông minh và do đó cho phép giao tiếp tự động với…