thẻ ghi lưu trữ: đèn hiệu-cơ sở hạ tầng

Khái niệm cơ bản về kỹ thuật của Bluetooth Beacon cơ sở hạ tầng

Beacon Infrastructure

Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu muốn để đối phó với việc thực hiện và lập kế hoạch của các ứng dụng tương ứng và cơ sở hạ tầng đèn hiệu. Ứng dụng dựa trên beacon BLE đang trở nên ngày càng phổ biến. những…