thẻ ghi lưu trữ: Beacon tín hiệu

Chuyển đổi doanh nghiệp của bạn Thông qua Beacon Signal

Beacon tín hiệu

Bạn thường có thể đi qua các tín hiệu beacon hạn nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp hoặc làm việc trong các ngành nghề tiếp thị. Cũng thế, Google có thể đã gửi cho bạn một ngọn hải đăng qua…