thẻ ghi lưu trữ: Công nghệ Beacon

Các khía cạnh kỹ thuật của các thiết bị Beacon

thiết bị Beacon

Beacons là máy phát Bluetooth nhỏ có thể được gắn vào kệ, các sản phẩm, dấu hiệu, cửa, Vân vân., ví dụ. Các máy phát nhỏ có thể giao tiếp với điện thoại thông minh và do đó cho phép giao tiếp tự động với…

Công nghệ Beacon – Làm thế nào Họ làm việc và cách chúng có thể được sử dụng

How beacon technology Work And How They Can Be Used

Trận chiến của các nghệ Beacon: Google tiếp tục làm việc trên bao gồm tất cả mạng và bây giờ đã giới thiệu một tương đương với iBeacon của Apple. Mở định dạng ngọn hải đăng Eddystone cung cấp một loạt…