thẻ ghi lưu trữ: bluetooth đèn hiệu định vị trong nhà

Bluetooth Beacon Indoor Navigation- Khi GPS là trên giới hạn của nó

bluetooth beacon idoor nevigation

Trong những căn phòng khép kín, như hội chợ thương mại, mua sắm trung tâm hay sân bay, tín hiệu GPS trở nên quá yếu và làm cho mục tiêu chuyển hướng trong nhà không thể. Tuy nhiên, Bluetooth beacon indoor navigation would be a