thẻ ghi lưu trữ: đèn hiệu bluetooth trong nhà

Bluetooth Beacon trong nhà- Khi GPS vượt quá giới hạn của nó

đèn hiệu bluetooth id

Trong phòng kín, như hội chợ thương mại, trung tâm mua sắm hoặc sân bay, tín hiệu GPS trở nên quá yếu và không thể điều hướng trong nhà. Tuy nhiên, Bluetooth beacon indoor navigation would be a