thẻ ghi lưu trữ: bluetooth cổng

Làm thế nào Liệu Bluetooth Cổng làm việc và cách sử dụng nó?

Làm thế nào Liệu Bluetooth Cổng làm việc và cách sử dụng nó?

Một Bluetooth cổng là một thiết bị kết nối các sản phẩm dựa trên Bluetooth đến các thiết bị hay phần cứng khác. Ví dụ, an audio or stereo Bluetooth gateway connects a Bluetooth device to external