thẻ ghi lưu trữ: đèn hiệu eddystone

Toàn bộ quá trình thiết lập Google Beacon

Background on Google Beacon Setup Beacon technology is very popular among marketers since its arrival. Theo cái nhìn sâu sắc về thị trường toàn cầu, công nghệ đèn hiệu sẽ vượt qua gần như $25 billion by 2024….

Cách sử dụng Bluetooth Beacon Eddystone

Eddystone là một trong những định dạng đèn hiệu đáng chú ý được phát triển bởi Google. Nó là một sức mạnh, định dạng đèn hiệu trong suốt và nguồn mở và có sẵn cho cả thiết bị iOS và Android. Điều này…

Thông số kỹ thuật và giao thức Eddystone

Thông số kỹ thuật và giao thức Eddystone

Bluetooth beacons are taking over all the marketing strategies. They enable proximity-aware applications for businesses, customers and other industrial environments. This article explains the Eddystone protocol and specifications. hơn thế nữa, you