thẻ ghi lưu trữ: giao thức eddystone

Thông số kỹ thuật và giao thức Eddystone

Thông số kỹ thuật và giao thức Eddystone

Đèn hiệu Bluetooth đang tiếp quản tất cả các chiến lược tiếp thị. Chúng cho phép các ứng dụng nhận biết vùng lân cận cho các doanh nghiệp, khách hàng và các môi trường công nghiệp khác. Bài viết này giải thích giao thức Eddystone và thông số kỹ thuật. hơn thế nữa, bạn…

Nói chuyện với chuyên gia