thẻ ghi lưu trữ: url eddystone

URL Eddystone, SSDP Và mDNS Hỗ trợ Physical Web

URL Eddystone, SSDP Và mDNS Hỗ trợ Physical Web

Giới thiệu về vật lý Web Beacons là thích hợp cho tất cả các loại kịch bản ứng dụng đòi hỏi phải có thông tin liên lạc giữa các đối tượng hàng ngày và môi trường xung quanh. Web vật lý giúp người dùng thực hiện tối ưu…