thẻ ghi lưu trữ: google cài đặt đèn hiệu

Quá trình hoàn chỉnh các thiết lập Google Beacon

Nền tảng về công nghệ cài đặt Beacon Google Beacon là rất phổ biến trong các nhà tiếp thị kể từ khi xuất hiện của nó. Theo thị trường Cái nhìn sâu sắc toàn cầu, công nghệ đèn hiệu sẽ vượt qua hầu hết $25 tỷ năm 2024….